Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8358
Title: Đặc điểm của điều khoản thỏa thuận trọng tài thương mại quốc tế và kinh nghiệm cho các bên kí kết
Authors: Nông, Quốc Bình
Keywords: Các bên kí kết
Đặc điểm
Điều khoản
Kinh nghiệm
Thỏa thuận trọng tài
Thương mại quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 05 .- Tr.03-11
Abstract: Dựa trên các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam có liên quan đến điều khoản thỏa thuận trọng tài như: Công ước New York năm 1958, Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật trọng tài thương mại năm 2010, bài viết phân tích một số đặc điểm của điều khoản thỏa thuận trọng tài, rút ra những kinh nghiệm cho các bên chủ thể của hợp đồng thương mại quốc tế trong quá trình xác lập điều khoản thỏa thuận trọng tài.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8358
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_30 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.