Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/835
Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người giữ vững độc lập, tự do của tổ quốc
Tác giả: Trần, Ngọc Ngân
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhân tố con người
Con người Việt Nam
Lịch sử
Truyền thống
Độc lập
Tự do
Bảo vệ Tổ quốc
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Nghiên cứu Con người;Số 5 .- Tr.14-25
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong đấu tranh giành và giữ độc lập, tự do của Tổ quốc. Để giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong điều kiện mới.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/835
ISSN: 0328-1557
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Con người

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.41 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.