Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/837
Title: Tảo hôn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam nhìn từ cách tiếp cận năng lực và chủ thể (Nghiên cứu trường hợp xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)
Authors: Lê, Thị Đan Dung
Vũ, Thị Thanh
Keywords: Tảo hôn
Năng lực
Chủ thể
Trẻ em
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Nghiên cứu con người;Số 5 .- Tr.26-38
Abstract: Bài viết nói về cách tiếp cận năng lực và tính chủ thể; tảo hôn và mối liên hệ của nó với sự hạn chế phát triển năng lực và tính chủ thể; tảo hôn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam; vai trò của chính quyền, đoàn thể ở huyện Than Uyên trong việc phòng chống tảo hôn; lời kết và một số gợi ý giải pháp trong việc tảo hôn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/837
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_662.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.