Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8376
Title: Những vấn đề lí luận về di chúc và hiệu lực của di chúc
Authors: Hoàng, Thị Loan
Keywords: Di chúc
Hiệu lực
Điều kiện
Lí luận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.31-41
Abstract: Bài viết chỉ ra quan niệm và đặc điểm của di chúc dựa trên việc phân tích các quan điểm khoa học về di chúc; phân tích, bình luận các yếu tố thuộc về hiệu lực pháp luật của di chúc; chỉ ra bản chất điều kiện có hiệu lực của di chúc – cơ sở cho các quy định về điều kiện có hiệu lực của di chúc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8376
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.