Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8382
Nhan đề: Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng biện pháp tài phán trong các hiệp định thương mại tự do của EU
Tác giả: Nguyễn, Thị Anh Thơ
Trần, Phương Anh
Từ khoá: Đầu tư quốc tế
Giải quyết
Hiệp định
EU
Tài phán
Tranh chấp
Thương mại tự do
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.69-79
Tóm tắt: Liên minh châu Âu chủ động tham gia vào các vòng đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn cầu với kì vọng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại toàn cầu cũng như phát triển các quy tắc thương mại. Cơ chế giải quyết tranh chấp là vấn đề nồng cốt được lưu tâm trong các FTA. Bài viết phân tích, làm rõ một số vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định của pháp luật EU và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng các biện pháp tài phán trong các hiệp định thương mại tự do của EU.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8382
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.28 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.