Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8388
Title: Ứng dụng phương pháp cọc xi măng đất gia cố nền đất yếu khi thi công hầm tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Thành Đạt
Keywords: Cọc xi măng đất
Metro
Đất yếu
Hẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 598 .- Tr.99-103
Abstract: Hiện nay, giải pháp đưa các tuyến metro xuống đi ngầm dưới lòng đất ở độ sâu phù hợp tại khu vực trung tâm là giải pháp được cho là phù hợp nhất đối với các Thành phố lớn nói chung và thành phố Hồ chí Minh nói riêng. Tuy nhiên, cần có những giải pháp xử lý nền đất yếu nhằm hạn chế chuyển vị mặt đất trong quá trình thi công hầm nhằm đảm bảo ổn định, an toàn cho hầm và các công trình lân cận trong vùng ảnh hưởng. Bài báo này tập trung nghiên cứu việc ứng dụng phương pháp cọc xi măng đất gia cố nền đất yếu khi thi công hầm tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên, Tp. Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8388
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_363.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.