Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83883
Nhan đề: Hóa học & Công nghiệp hóa chất số 09
Tác giả: Hội Hóa học Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Công nghiệp hóa chất;
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83883
ISSN: 0866-7044
Bộ sưu tập: (TCC) Hóa học & Công nghiệp hóa chất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn8.5 MBAdobe PDF
_file_
  Giới hạn truy cập
Mục lục144.45 kBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.