Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/839
Title: Văn học chấn thương: Trường hợp Thế Vũ và Nguyễn Hoàng Thu
Authors: Trần, Viết Thiện
Keywords: Văn học chấn thương
Thế Vũ
Nguyễn Hoàng Thu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.48-58
Abstract: Bài viết tập trung soi chiếu qua các thiên tự sự được coi là cô đặc thành các tinh thể về vấn đề "tín hiệu văn chương" từ các phía đối nghịch của chiến tranh - Mưa trên lầu bát giác của Thế Vũ và Người bắt ruồi của Nguyễn Hoàng Thu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/839
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_574.32 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.