Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8394
Title: Vấn đề nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Authors: Từ, Quang Phương
Lê, Văn Tuấn
Dương, Công Doanh
Keywords: Hiệu quả đầu tư
Đầu tư công
Đồng Tháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.78-80
Abstract: Trong thời gian qua, đầu tư công (ĐTC) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động ĐTC hiện vẫn còn một số những bất cập, như: vốn ĐTC chưa đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư trên địa bàn Tỉnh, quyết định đầu tư một số dự án thiếu căn cứ pháp lý, thất thoát lãng phí còn diễn ra... ảnh hưởng đến hiệu quả ĐTC chung của Tỉnh. Để khắc phục được những tồn tại này, trong thời gian tới, Tỉnh cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8394
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.