Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8398
Title: Ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép đến sự hình thành và phát triển vết nứt trên dầm bê tông cốt thép
Authors: Lê, Phước Lành
Keywords: Dầm bê tông cốt thép
Vết nứt
Ứng suất
Biến dạng tương đối
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.65-69
Abstract: Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm về sự hình thành và phát triển vết nứt của mô hình dầm bê tông cốt thép đơn giản chịu tác dụng của hai lực tập trung. Nghiên cứu được thực hiện trên hai nhóm dầm khác nhau bởi hàm lượng cốt thép ở miền chịu kéo của dầm. Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng cốt thép có ảnh hưởng lớn đến giá trị tải trọng gây ra vết nứt đầu tiên, bề rộng, số lượng và khoảng cách của các vết nứt xuất hiện trên dầm bê tông cốt thép.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8398
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_408.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.