Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83996
Title: Những nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành Việt Nam học, Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Trương, Thị Kim Thủy
Keywords: Động cơ học tập
Trường Đại học Cần Thơ
Việt Nam học
Issue Date: 2014
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số 33(C) .- Tr.106-113
Abstract: Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của Sinh viên ngành Việt Nam học, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 4 nhân tố “Chương trình đào tạo, tài liệu học tập và năng lực của giảng viên ”, “Sự tương thích của ngành học và sức hấp dẫn của ngành học khác”, “Đánh giá của giảng viên, cơ sở vật chất trường học và độ khó của học phần”, “Mối quan hệ giữa kỹ năng và kiến thức trường lớp với việc làm thực tế” ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên. Từ kết quả đó, nhóm nghiên cứu đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần nâng cao động cơ học tập của sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/83996
ISSN: 1859-2333
Appears in Collections:Trong Đại học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
406.75 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.