Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8399
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Xuân Hiển-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Bích-
dc.contributor.authorTrần, Minh Đức-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2019-04-04T07:55:51Z-
dc.date.available2019-04-04T07:55:51Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8399-
dc.description.abstractNước rỉ rác chứa một số chất hữu cơ cao phân tử rất khó phân hủy sinh học. Các phản ứng xúc tác quang hóa giúp nâng cao khả năng phân hủy sinh học của nước rỉ rác. Nội dung chính của nghiên cứu tập trung vào xử lý nước rỉ rác bằng kỹ thuật ôxy hóa sử dụng chất xúc tác quang trên cơ sở nano Ti02/graphen oxit (Ti02/GO). Tiến hành thay đổi các điều kiện xử lý như pH cường độ chiếu sáng, tỷ lệ vật liệu so với nước rỉ rác, kết quả cho thấy xử lý COD, TOC và độ màu đạt hiệu suất loại bỏ lần lượt là: 52,8%; 49,3%; 54,8 % trong điều kiện tới ưu pH= 4, tỷ lệ phủ Ti02 90:10 trong thời gian 6 giờ. Khảo sát tỷ lệ vật liệu xúc tác và lượng nước rỉ rác (tỷ lệ rắn lỏng R/L) cho kết quả ở tỷ lệ R/L = 2g/l cho hiệu suất xử lý cao nhất, hiệu suất xừ lý tương ứng: COD đạt 43,9% ; độ màu đạt 50% và tiết kiệm vật liệu tốt hơn. Nghiên cứu có thể kết luận hệ xúc tác TiO2/G0 là rất hiệu quả trong công đoạn tiền xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó có khả năng phân hủy sinh học trong nước rỉ rác.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.70-73-
dc.subjectXử lý nước rỉ rácvi_VN
dc.subjectTi02vi_VN
dc.subjectGraphene oxit (GO)vi_VN
dc.subjectTi02/GOvi_VN
dc.subjectXúc tác quang hóavi_VN
dc.titleNghiên cứu ứng dụng hệ nano T1O2/GO (graphen oxit) đểxử lý COD và độ mầu trong nước rỉ rácvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_309.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.