Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8401
Nhan đề: Phân tích động lực học của khung bằng phương pháp khối lượng phân bố
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Khung
Khối lượng phân bố
Dao động
Tần số riêng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.79-84
Tóm tắt: Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp khối lượng phân bố trong phân tích động lực học của khung phẳng. Nội dung bao gồm cách xây dựng ma trận độ cứng động lực của phần tử khung phẳng theo lý thuyết dầm Euler-Bernoulli; cách thiết lập sơ đồ giải bài toán trị riêng phi tuyến để tính toán tần số riêng của khung bằng cách sử dụng phương pháp chia đôi khoảng, dựa trên thuật giải Wittrick-Williams; cách thức tính toán vectơ dạng dao động bằng phương pháp ma trận rút gọn, từ đó dựa vào các hàm dạng để vẽ các mode dao động của khung; đồng thời phân tích phản ứng động của khung bằng cách chống chất mode dao động. Cụ thể, chúng ta sẽ khảo sát chuyển vị của 1 điểm bất kỳ trên khung theo thời gian khi khung chịu tác dụng của tải trọng động.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8401
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_357.28 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.