Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8403
Nhan đề: Một phương pháp tính toán gia cường dầm bê tông cốt thép bằng thanh căng ứng lực trước
Tác giả: Nguyễn, Chí Hùng
Nguyễn, Đình Hiển
Từ khoá: Dầm bê tông cốt thép
Thanh căng ứng lực trước
Phương pháp tính toán gia cường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.89-96
Tóm tắt: Trong tình hình hiện nay, có thể thấy việc chuyển đổi công năng của một phần hoặc toàn bộ chung cư, cao ốc văn phòng sang các dạng khác như siêu thị, trung tâm ngoại ngữ, trường học đang xảy ra. Khi thay đổi công năng có thể làm thay đổi tải trọng công trình, điều đó đã làm ảnh hưởng đến kết cấu của công trình. Vì vậy, vấn đề cần thiết là tăng cường khả năng chịu tải của cấu kiện công trình hiện hữu sao cho đáp ứng tải trọng mới một cách bền vững lâu dài và tiết kiệm. Phương pháp gia cường bằng dây căng, thanh căng ứng lực trước cho cấu kiện dầm và dàn đã được tính toán áp dụng nhiều nơi. Dễ thấy rằng: các cấu kiện được gia cường trong các công trình trước có mô hình làm việc là dầm đơn giản. Bài này trình bày một phương án tính toán gia cường dầm bê tông cốt thép bằng phương pháp thanh căng ứng lực trước, khi dầm làm việc trong hệ khung siêu tĩnh, Trường hợp này sẽ có vấn đề phức tạp là phải xét đến ảnh hưởng của phương pháp căng ứng lực trước đến các cấu kiện xung quanh do sự phán phối nội lực trong các cấu kiện của kết cấu khung siêu tĩnh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8403
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_569.89 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.