Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8403
Title: Một phương pháp tính toán gia cường dầm bê tông cốt thép bằng thanh căng ứng lực trước
Authors: Nguyễn, Chí Hùng
Nguyễn, Đình Hiển
Keywords: Dầm bê tông cốt thép
Thanh căng ứng lực trước
Phương pháp tính toán gia cường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.89-96
Abstract: Trong tình hình hiện nay, có thể thấy việc chuyển đổi công năng của một phần hoặc toàn bộ chung cư, cao ốc văn phòng sang các dạng khác như siêu thị, trung tâm ngoại ngữ, trường học đang xảy ra. Khi thay đổi công năng có thể làm thay đổi tải trọng công trình, điều đó đã làm ảnh hưởng đến kết cấu của công trình. Vì vậy, vấn đề cần thiết là tăng cường khả năng chịu tải của cấu kiện công trình hiện hữu sao cho đáp ứng tải trọng mới một cách bền vững lâu dài và tiết kiệm. Phương pháp gia cường bằng dây căng, thanh căng ứng lực trước cho cấu kiện dầm và dàn đã được tính toán áp dụng nhiều nơi. Dễ thấy rằng: các cấu kiện được gia cường trong các công trình trước có mô hình làm việc là dầm đơn giản. Bài này trình bày một phương án tính toán gia cường dầm bê tông cốt thép bằng phương pháp thanh căng ứng lực trước, khi dầm làm việc trong hệ khung siêu tĩnh, Trường hợp này sẽ có vấn đề phức tạp là phải xét đến ảnh hưởng của phương pháp căng ứng lực trước đến các cấu kiện xung quanh do sự phán phối nội lực trong các cấu kiện của kết cấu khung siêu tĩnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8403
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_569.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.