Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8405
Title: Nghiên cứu kinh nghiệm truyền thống trong tổ chức cây xanh
Authors: Đàm, Thu Trang
Keywords: Cây Xanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.102-105
Abstract: Bài báo nghiên cứu và đúc kết các giá trị, kinh nghiệm truyền thống trong tổ chức cây xanh của ông cha ta đó là: kinh nghiệm tổ chức cây xanh trong các công trình dân gian, trong các công trình tôn giáo, tín ngưỡng, hành chính và nghệ thuật cây cảnh, bon sai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8405
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_304.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.