Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84051
Title: Nghiên cứu giá trị điểm cắt của NT-ProBNP huyết tương trong chẩn đoán suy tim ở trẻ em
Authors: Ngô, Anh Vinh
Phạm, Hữu Hoà
Keywords: NT-ProBNP
Điểm cắt
Suy tim
Trẻ em
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 151, Số 03 .- Tr.153-161
Abstract: Nghiên cứu tìm điểm cắt tối ưu của nồng độ NT-ProBNP huyết tương trong chẩn đoán suy tim ở trẻ em. 136 trẻ suy tim từ 1 tháng đến 15 tuổi và 272 trẻ khoẻ mạnh có cùng giới tính và tuổi được khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Định lượng nồng độ NT-ProBNP huyết tương và xác định điểm cắt tối ưu của nồng độ NT-ProBNP trong chẩn đoán suy tim. Nồng độ NT-ProBNP của nhóm suy tim cao hơn nhóm không suy tim có ý nghĩa thống kê, p < 0,001. Điểm cắt của nồng độ NT-ProBNPlà 314,5 pg/ml có giá trị chẩn đoán suy tim với độ nhạy là 88,2%, độ đặc hiệu là 66,7% và diện tích dưới đường cong là 0,81. Điểm cắt của nồng độ NT-ProBNP là 314,5 pg/ml là điểm cắt có giá trị tối ưu chẩn đoán suy tim cho trẻ em từ 1 tháng đến 15 tuổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84051
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.