Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84057
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG LARAVEL FRAMEWORK
Authors: Võ, Hải Đăng
Ngô, Xuân Huy
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ở Việt Nam, công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển có rất nhiều cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh đang tiến hành thương mại hóa trên Internet. Chính vì thế em đã chọn đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG LARAVEL FRAMEWORK” để thực hiện báo cáo. Website nhằm hiển thị thông tin và phân loại sản phẩm có trong cửa hàng. Khách hàng có thể vào website để tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm mà họ cần và muốn mua. Khách hàng có thể đặt mua sản phẩm ngay tại website thông qua chức năng giỏ hàng để thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm cần mua. Quản trị của web có các chức năng quản quản lý sản phẩm,danh mục,thương hiệu,hãng sản phẩm, xem và duyệt đơn đặt hàng, cập nhật sản phẩm. Website được xây dựng dựa trên ngôn ngữ PHP sử dụng Laravel Framework theo mô hình MVC, hệ quản trị CSDL MySQL, hiển thị danh sách các sản phẩm và bố cục của trag web bằng HTML 5, CSS3 và Bootstrap Framework.
Description: 51 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84057
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.