Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84074
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động: Nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh
Authors: Trần, Xuân Hoà
Keywords: Người lao động
Tạo động lực làm việc
Nghiên cứu
Công ty Cổ phần Nhựa
Bao bì Vinh
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 611 .- Tr.100-102
Abstract: Nhân sự là một trong những yếu tố nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp. Để có thể duy trì, phát triển được yếu tố nguồn lực này thì việc tạo động lực cho người lao động đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tạo động lực cho người lao động và đánh giá việc thực hiện triển khai tại Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh thông qua khảo sát 240 người lao động tại 3 nhà máy thuộc công ty. Từ đó nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số giải pháp để hoàn thiện hơn nữa hoạt động tạo động lực cho người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84074
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.