Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8407
Title: Đánh giá hiện tượng hóa lỏng trong cát bão hòa nước theo kết quả xuyên tĩnh côn và xuyên tiêu chuẩn
Authors: Hứa, Thành Thân
Nguyễn, Ngọc Phúc
Phạm, Thị Lan
Keywords: Hệ số kháng hóa lỏng của nền cát
Xác suất hóa lỏng
Thí nghiệm xuyên tĩnh côn
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn
Động đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.55-60
Abstract: Nội dung bài báo để đánh giá tiềm năng kháng lỏng của đất cát bão hòa nước trong các trận động đất theo các phương pháp được kiểm tra lại và sửa đổi các mỗi quan hệ để sử dụng trong thực tế. Những mỗi quan hệ đã được sửa đổi này được sử dụng trong việc đánh giá lại các cơ sở dữ liệu lịch sử của SPT và CPT. Từ đó, thiết lập tương quan giữa độ sâu, chỉ số ứng suất cắt tuần hoàn, mô đun cắt của đất, tỷ số mô đun cắt, hệ số nhớt và xác suất hóa lỏng của đất trong đất cát hóa lỏng cho từng cấp động đất và dựa trên giá trị SPT và giá trị CPT sửa lại được khuyến cáo sử dụng trong thực tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8407
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_368.17 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.