Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8407
Nhan đề: Đánh giá hiện tượng hóa lỏng trong cát bão hòa nước theo kết quả xuyên tĩnh côn và xuyên tiêu chuẩn
Tác giả: Hứa, Thành Thân
Nguyễn, Ngọc Phúc
Phạm, Thị Lan
Từ khoá: Hệ số kháng hóa lỏng của nền cát
Xác suất hóa lỏng
Thí nghiệm xuyên tĩnh côn
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn
Động đất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.55-60
Tóm tắt: Nội dung bài báo để đánh giá tiềm năng kháng lỏng của đất cát bão hòa nước trong các trận động đất theo các phương pháp được kiểm tra lại và sửa đổi các mỗi quan hệ để sử dụng trong thực tế. Những mỗi quan hệ đã được sửa đổi này được sử dụng trong việc đánh giá lại các cơ sở dữ liệu lịch sử của SPT và CPT. Từ đó, thiết lập tương quan giữa độ sâu, chỉ số ứng suất cắt tuần hoàn, mô đun cắt của đất, tỷ số mô đun cắt, hệ số nhớt và xác suất hóa lỏng của đất trong đất cát hóa lỏng cho từng cấp động đất và dựa trên giá trị SPT và giá trị CPT sửa lại được khuyến cáo sử dụng trong thực tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8407
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_368.17 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.