Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84080
Title: Dự án “ tuyến đường sắt 100 tỉ Dollar ($ 100BN)” trong sa mạc tại Vùng Vịnh Trung Đông.
Authors: Lê, Văn Quang
Keywords: Dự án tuyến đường sắt
Vùng Vịnh Trung Đông
Sa mạc
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 5 .- Tr.62-65
Abstract: Bài viết về dự án đường sắt có tiềm năng hợp nhất vùng Vịnh, định hình lại ngành giao thông vận tải, khởi động một kỷ nguyên phát triển kinh tế hoàn toàn mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84080
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.