Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/841
Title: Các mô thức tu từ trong thơ Tố Hữu
Authors: Lã, Nguyên
Keywords: Tu từ
Thơ
Tố Hữu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 1 .- Tr.39-55
Abstract: Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ trong bản chất, thơ ca hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 1945-1986 thuộc phạm trù văn học sử thi, lấy truyền thuyết làm chiến lược diễn ngôn đều phải dựa vào tự sự mà người kể và người nghe; người viết và người đọc cùng biết rõ như nhau. Bài báo nêu nhận xét sơ bộ về đặc điểm của từng mô thức tu từ trong thơ Tố Hữu qua các bình diện: hệ chủ đề, vai phát ngôn và giọng điệu như là biểu hiện của phong cách lời nói.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/841
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_965.93 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.