Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8411
Title: Lý thuyết thẩm mỹ trong thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị
Authors: Đàm, Thu Trang
Keywords: Thẩm mỹ
Kiến trúc cảnh quan
Đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.74-78
Abstract: Bài báo phân tích về các lý thuyết thẩm mỹ trong thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị. Nội dung gồm hai phần, phần đầu trình bày về bản chất của vấn đề thẩm mỹ và nhận thức thẩm mỹ dưới góc độ tâm lý học, phần hai trình bày về các lý thuyết thẩm mỹ về hình ảnh của đô thị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8411
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_330.95 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.