Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8412
Nhan đề: Mô phỏng ứng xử của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn
Tác giả: Đặng, Vũ Hiệp
Từ khoá: Mô phỏng ăn mòn
Mất lực dính
Cốt thép
Khả nâng chịu tải
Dầm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 599 .- Tr.46-50
Tóm tắt: Ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép là nguyên nhân chính dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng như làm giảm diện tích tiết diện ngang và giảm độ dẻo của thanh cốt thép, giảm sự bám dính trên bề mặt thép-bê tông do dãn nở của các sản phẩm ăn mòn. Kết quả là ăn mòn cốt thép làm giảm khả năng chịu lực của kết cấu. Dựa trên các kết quả thực nghiệm của một số tác giả, bài báo trình bày một cách mô phỏng ứng xử của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn trong môi trường nước mặn bằng cách sử dụng phần mềm ATENA 2D. Sau đó, khả năng chịu tải, ảnh hưởng của sự mất mát lực dính cũng như mất mát diện tích tiết diện ngang của cốt thép được khảo sát để đánh giá ảnh hưởng của ăn mòn lên ứng xử của dầm. Kết quả chỉ ra rằng mất mát diện tích cốt thép dọc chịu lực là nguyên nhân chính làm giảm độ võng và khả năng chịu lực của dầm. Trong khi đó, mất mát lực dính làm thay đổi phân bố ứng suất trong cốt thép chịu kéo và bê tông chịu nén.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8412
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_383.69 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.