Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84132
Title: Nâng cao chất lượng kế toán quản trị chi phí tại Đại học Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hằng
Nguyễn, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Kế toán quản trị chi phí
Nâng cao chất lượng
Đại học Thái Nguyên
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 608 .- Tr.98-100
Abstract: Xu hướng tự chủ đại học cho thấy việc vận dụng kế toán quản trị chi phí là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của đơn vị, khắc phục các vấn đề về lãng phí, về những hoạt động chưa hiệu quả trong môi trường công, giúp cho đơn vị ngày càng phát triển mạnh và bền vững. Tại Đại học Thái Nguyên đã thực hiện khá tốt việc nhận diện chi phí, xây dựng hệ thống định mức và lập dự toán chi phí. Tuy nhiên Đại học Thái Nguyên vẫn cần hoàn hiện hơn nữa kế toán quản trị chi phí để giúp cho các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định trong quá trình hoạt động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84132
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.