Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84153
Title: Vấn đề bồi thường thiệt hại của công chứng viên trong hoạt động nghề nghiệp
Authors: Bùi, Thị Long
Phạm, Anh Tuấn
Keywords: Công chứng viên
Bồi thường thiệt hại
Hoạt động nghề nghiệp
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 611 .- Tr.13-15
Abstract: Công chứng là một trong những dịch vụ công thiết thực, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và ổn định trật tự xã hội, hội nhập quốc tế. Nhóm tác giả khái quát một số quy định pháp luật và thực trạng áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt của công chứng viên trong hoạt động công chứng, từ đó đưa ra các nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chứng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84153
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.