Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8417
Title: Mức độ gắn bó với nghề nông của người nông dân: Thực trạng và những nguyên nhân tâm lý
Authors: Lã, Thị Thu Thủy
Keywords: Gắn bó với nghề nông
Hiện tượng bỏ ruộng
Lý do gắn bó với nghề nông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 5 .- Tr.3-14
Abstract: Mức độ gắn bó với nghề nông là một chỉ số đánh giá sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở khảo sát 451 nông dân đang sinh sống tại Thái Bình và Hưng Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn người dân vẫn sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, mức độ gắn bó với nghề nông ở người nông dân thể hiện một phần qua mức độ gắn bó với ruộng đất không cao. Họ sẵn sàng từ bỏ ruộng đất nếu có cơ hội. Hiện tượng bỏ ruộng đã xuất hiện ở một bộ phận người dân. Đối với những người vẫn sử dụng ruộng đất như phương tiện để sinh sống thì lý do lựa chọn chỉ xuất phát từ những yêu cầu khách quan chứ không xuất phát từ sự yêu thích, hứng thú hay say mê đối với đồng ruộng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8417
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.