Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84171
Title: Nghiên cứu áp dụng phương pháp gián tiếp trong công tác kiểm định công trình cầu.
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Nhung
Trần, Quang Minh
Nguyễn, Hữu Quyết
Trần, Minh Tuân
Keywords: Quan trắc gián tiếp
Đo dao động
Tương tác xe-cầu
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 6 .- Tr.16-20
Abstract: Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ tập trung áp dụng phương pháp giám sát gián tiếp bằng cách lắp đặt cảm biến trên xe để đánh giá kết cấu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84171
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.