Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84175
Title: Ngành bán lẻ Việt Nam: Đổi mới; cạnh tranh và phát triển
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tân
Keywords: Ngành bán lẻ Việt Nam
Đổi mới
Cạnh tranh
Phát triển
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 613 .- Tr.74-76
Abstract: Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ kể từ ngày 11/01/15 khiến thị trường bán lẻ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các nhà bán lẻ nước ngoài với lợi thế về vốn, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại tạo ra thách thức lớn cho các nhà bán lẻ trong nước. Ngoài ra, thị trường bán lẻ cũng có xu hướng phát triển các kênh bán lẻ hiện đại, bán lẻ trực tuyến, bán lẻ đa kênh tích hợp, cửa hàng tiện ích tạo nên diện mạo mới của thị trường, tăng sức ép lên kênh bán lẻ truyền thống. Bài báo này sẽ phân tích tác động của cạnh tranh và đổi mới bối cảnh mô hình tăng trưởng kinh tế đến thị trường bán lẻ Việt Nam. Bức tranh về lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam sẽ được Khám phá trên ba khía cạnh bao gồm đổi mới, cạnh tranh và phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84175
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.