Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84229
Title: Phát triển nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Nhân lực chất lượng cao
Thừa Thiên Huế
Phát triển
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 612 .- Tr.111-113
Abstract: Thừa Thiên Huế là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, nhân lực chất lượng cao của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Bài viết phân tích thực trạng nhân lực chất lượng cao của tỉnh, tìm ra một số giải pháp phù hợp trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84229
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.