Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8427
Title: Chết: Phủ nhận và chấp nhận
Authors: Lê, Văn Hảo
Keywords: Chết
Phủ nhận cái chết
Chấp nhận cái chết
Lo âu về cái chết
Cái chết của người thân
Vượt qua nỗi đau buồn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 5 .- Tr.15-28
Abstract: Dựa vào những nguồn tài liệu nghiên cứu thứ cấp trong tâm lý học và trải nghiệm cá nhân, các tác giả trình bày và bàn luận về cái chết - thường là một chủ đề cấm kỵ trong nhiều nền văn hóa nhưng lại liên quan đến tất cả con người. Bài viết bắt đầu từ lo âu về cái chết - như một sự phủ nhận, né tránh - rồi đến chấp nhận nó, trải qua các giai đoạn - theo trình tự hay mức độ khác nhau. Sau đó, các tác giả cũng trình bày và bàn luận về cái chết của người thân, cùng với một số thông tin mang tính tư vấn, hướng tới giúp đỡ con người vượt qua nỗi đau buồn (do mất mát).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8427
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.