Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/844
Title: Nghiên cứu so sánh một số Motif tiêu biểu trong Sơ kính tân trang của Phạm Thái và Tam hàn thập di của Kim Thiệu Hành
Authors: Nguyễn, Ngọc Quế
Keywords: Văn học Việt Nam
Sơ kính tân trang
Văn học Hàn Quốc
Tam hàn thập di
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 1 .- Tr.93-105
Abstract: Bài viết sơ lược vài nét về tác giả và tác phẩm; so sánh Motif hạ trần, Motif đầu thai trong Sơ kính tân trang và Tam hàn thập di và kết luận của tác giả về hai Motif tiêu biểu được sử dụng trong hai tác phẩm.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/844
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_737.68 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.