Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8442
Title: Lòng tin xã hội – nhìn từ Bắc Âu
Authors: Hồ, Thị Nhâm
Keywords: Lòng tin xã hội
Vốn xã hội
Bắc Âu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.48-58
Abstract: Bắc Âu được xem là một mô hình lai ghép đặc biệt giữa chủ nghĩa tư bản vị lợi và chủ nghĩa xã hội vị tha. Đây cũng là một mô hình thành công và đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Một trong những giá trị tạo ra sự khác biệt của các nước Bắc Âu là lòng tin xã hội (social trust). Bài viết này trên cơ sở phân tích vai trò, nguyên nhân, giải thích các yếu tố làm gia tăng lòng tin xã hội ở Bắc Âu, qua đó rút ra những giá trị tham khảo phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8442
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.