Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8442
Nhan đề: Lòng tin xã hội – nhìn từ Bắc Âu
Tác giả: Hồ, Thị Nhâm
Từ khoá: Lòng tin xã hội
Vốn xã hội
Bắc Âu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.48-58
Tóm tắt: Bắc Âu được xem là một mô hình lai ghép đặc biệt giữa chủ nghĩa tư bản vị lợi và chủ nghĩa xã hội vị tha. Đây cũng là một mô hình thành công và đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Một trong những giá trị tạo ra sự khác biệt của các nước Bắc Âu là lòng tin xã hội (social trust). Bài viết này trên cơ sở phân tích vai trò, nguyên nhân, giải thích các yếu tố làm gia tăng lòng tin xã hội ở Bắc Âu, qua đó rút ra những giá trị tham khảo phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8442
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.82 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.