Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Thị Nhâm-
dc.date.accessioned2019-04-08T06:50:13Z-
dc.date.available2019-04-08T06:50:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-3581-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8442-
dc.description.abstractBắc Âu được xem là một mô hình lai ghép đặc biệt giữa chủ nghĩa tư bản vị lợi và chủ nghĩa xã hội vị tha. Đây cũng là một mô hình thành công và đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Một trong những giá trị tạo ra sự khác biệt của các nước Bắc Âu là lòng tin xã hội (social trust). Bài viết này trên cơ sở phân tích vai trò, nguyên nhân, giải thích các yếu tố làm gia tăng lòng tin xã hội ở Bắc Âu, qua đó rút ra những giá trị tham khảo phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.48-58-
dc.subjectLòng tin xã hộivi_VN
dc.subjectVốn xã hộivi_VN
dc.subjectBắc Âuvi_VN
dc.titleLòng tin xã hội – nhìn từ Bắc Âuvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.