Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8444
Title: Ứng dụng nông nghiệp chính xác tại các nước Châu Âu
Authors: Trần, Đình Hưng
Keywords: Canh tác chính xác
Nông nghiệp chính xác
Nông nghiệp công nghệ cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.31-40
Abstract: Được xem là giải pháp giúp đảm bảo an ninh lương thực cho dân số thế giới vào năm 2050 (dự kiến sẽ vượt mốc 10 tỉ người), nông nghiệp chính xác hay canh tác chính xác đang được các quốc gia phát triển đầu tư với một sự kỳ vọng lớn. Tại châu Âu, khi cuộc đua phát triển hạ tầng kỹ thuật số đang diễn ra mạnh mẽ, một loạt các ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp như hệ thống điều khiển, các cảm biến, robot, công nghệ biến đổi tỉ lệ… đang làm thay đổi bộ mặt của lĩnh vực nông nghiệp ở khu vực này hơn bao giờ hết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8444
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.