Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8445
Nhan đề: Sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thanh sợi thủy tinh
Tác giả: Phạm, Thị Loan
Nguyễn, Thị Hoài Thu
Bùi, Trường Giang
Từ khoá: Cấu kiện dầm
Chịu uốn
Thanh sợi thủy tinh
Cốt thép
Bê tông
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.137-140
Tóm tắt: Việc ứng dụng cốt thanh sợi thủy tinh (GFRP) thay thế cốt thép trong kết cấu bê tông đã được nhiều nước nghiên cứu và ứng dụng cho kết cấu công trình, đặc biệt là các công trình ven biển và hải đảo. Sự làm việc của kết cấu có cốt GFRP khác với sự làm việc của cốt thép thông thường. Bài báo tập trung vào nghiên cứu sự làm việc chịu uốn của cấu kiện dầm nhằm góp phần vào sự phát triển ứng dụng thanh sợi thủy tinh rộng rãi hơn trong lĩnh vực xây dựng các công trình ven biển và hải đảo của Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8445
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.48 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.