Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8448
Title: Chính sách của Việt Nam đối với Liên Bang Nga (1991–2017) – Một số đặc điểm chủ yếu
Authors: Vũ, Thị Hồng Chuyên
Keywords: Chính sách đối ngoại
Việt Nam
Liên bang Nga
Đổi mới
Lợi ích quốc gia
Đối tác chiến lược
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.65-78
Abstract: Kể từ những ngày đầu lập nước, việc phát triển quan hệ với Liên Xô/Liên Bang Nga luôn là một trọng tâm hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Nam. Sau khi Liên Xô tan rã (12/1991), Liên bang Nga thành lập, quan hệ Việt – Nga rơi vào trạng thái ngưng trệ, suy giảm vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX. Dù vậy, Việt Nam vẫn đánh giá cao vai trò của Liên bang Nga trên thế giới và cả ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Vượt qua nhiều khó khăn biến động trên thế giới và trong khu vực, cũng như từ nhu cầu trong nước, Việt Nam đã có những bước đi chủ động để khôi phục và phát triển quan hệ Việt – Nga. Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga là định hướng lâu dài trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Để làm rõ điều này, bài viết tập trung phân tích và bước đầu rút ra một số đặc điểm chủ yếu về chính sách của Việt Nam đối với Liên Bang Nga thời kỳ 1991 – 2017.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8448
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.