Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8449
Title: Nhà nước và con người dân chủ trong tác phẩm “Politeia” của Platon
Authors: Nguyễn, Cao Thanh
Keywords: Nhà nước dân chủ
Con người dân chủ
Cộng hòa
Politeia
Platon
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.63-76
Abstract: Sau các luận điểm hùng hồn giải thích và chứng minh tính khả thi của nhà nước lý tưởng, Sokrates lật ngược vấn đề trong quyển tám của Politeia để đưa ra khả năng xấu nhất khi nhà nước được các hiển triết trị vì này bị thay thế bởi thể chế “dân chủ”. Đối với Platon, nhà nước dân chủ là nhà nước biến thái của nhà nước lý tưởng vì nó không chính nghĩa. Bài viết sau phân tích các luận điểm về nhà nước và con người dân chủ trong hệ quy chiếu của triết học chính trị Hy Lạp cổ đại để tìm hiểu thêm về lý thuyết hành động của Platon. Đối với ông, chính trị phải là các nỗ lực phi quyền lực hóa, phi mâu thuẫn hóa và thậm chí phi chính trị hóa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8449
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.