Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8451
Title: Nước Nga và học thuyết Á – Âu
Authors: Phan, Anh Dũng
Keywords: Học thuyết địa chính trị
Học thuyết Á – Âu
Liên bang Nga
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 06 .- Tr.16-26
Abstract: Liên bang Nga có lãnh thổ rộng lớn nằm trải dài trên hai châu lục châu Á và châu Âu, vì vậy bản thân nước Nga cũng khó tự xác định mình là quốc gia châu Âu hay châu Á. Học thuyết Á – Âu bắt đầu xuất hiện vào đầu thể kỷ XX, đây là một phong trào triết học và chính trị chống lại sự hội nhập châu Âu của Nga, sau khi những cải cách theo trào lưu tự do theo mô hình châu Âu bị thất bại. Các học giả theo chủ thuyết Á – Âu nghiên cứu văn hóa và địa chính trị thế giới, họ theo đuổi các mục tiêu chính nhằm xác định vai trò và vị trí của Nga như một lục địa thứ ba nằm giữa châu Âu và châu Á. Hiện nay học thuyết Á – Âu trở lại với một vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập trong không gian hậu Xô viết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8451
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.