Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8463
Title: Những đổi mới trong công tác quản lý hoạt động thanh tra giáo dục tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Doãn, Thị Minh Mây
Keywords: Thanh tra giáo dục
Công tác quản lý
Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 12 .- Tr.31-33
Abstract: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động thanh tra. Đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch và nội dung thanh tra. Tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8463
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.