Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8463
Nhan đề: Những đổi mới trong công tác quản lý hoạt động thanh tra giáo dục tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Doãn, Thị Minh Mây
Từ khoá: Thanh tra giáo dục
Công tác quản lý
Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 12 .- Tr.31-33
Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động thanh tra. Đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch và nội dung thanh tra. Tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8463
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.18 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.