Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8467
Title: Doanh nghiệp xã hội ở Vương quốc Anh – một số gợi ý cho việc ban hành quy định về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Vương quốc Anh
Mục tiêu xã hội
Việt Nam
Quy định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 10 .- Tr.87-94
Abstract: Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là loại hình doanh nghiệp có đóng góp lớn trong giải quyết các nhu cầu của xã hội. Trong từng giai đoạn phát triển của DNXH, Chính phủ Anh đã có những quyết sách thích hợp, trong đó có các chính sách hỗ trợ DNXH. Anh có nhiều loại hình DNXH, điều này tận dụng được nguồn lực đóng góp cung ứng cho nhu cầu xã hội. Việt Nam hiện có nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết, trong khi đó Nhà nước dường như đã quá tải trước gánh nặng cung ứng dịch vụ công; việc huy động sự chung tay đóng góp của doanh nghiệp xã hội là cần thiết. Những thành công của DNXH ở Anh có thể là bài học kinh nghiệm tốt cho Việt Nam để giảm gánh nặng cung ứng dịch vụ công của Nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8467
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.