Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84691
Title: Phát triển du lịch bền vững tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Authors: Lý Mỷ, Tiên
Hồ Thị Kiều, Trinh
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 30-Dec-2022
Abstract: Hệ thống cơ sở lí luận về phát triển du lịch bền vững, tổng kết kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững trong và ngoài nước. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững và sự hài lòng của du khách đối với du lịch tại Bình Thủy. Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Bình Thủy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84691
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.