Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84743
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SỬ DỤNG ASP.NET CORE, RESTFUL API VÀ BLAZOR
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Võ, Văn Nhân
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật lan rộng trên khắp thế giới. Nước ta cũng đang thực hiện mạnh mẽ việc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trên nhiều lĩnh vực đặt biệt hiện nay du lịch ngày càng phát triển nên việc tìm kiếm được một nơi có thể nghỉ ngơi trong chuyến du lịch là hết sức cần thiết. Để có thể thuận tiện và dễ dàng cho việc xem xét giá cả, chất lượng của mỗi khách sạn để mọi người có thể lựa chọn thì việc vận dụng CNTT vào việc tìm kiếm một khách sạn là cần thiết. Qua đó, giúp mọi người dễ dàng lựa chọn và giảm thiểu được thời gian tìm kiếm. Với vận dụng kiến thức trong quá trình học tập và nghiên cứu, tôi đã chọn đề tài “Xây dựng website quản lý khách sạn sử dụng ASP.NET Core, RESTFul API và Blazor” nhằm phục vụ cho nhu cầu này. Website được xây dựng trên nền tảng .NET, RESTful API và Blazor theo hướng server-side, sử dụng hệ quản trị CSDL quan hệ Microsoft SQL Server cho việc lưu trữ dữ liệu. Website được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core 6.0 có thể chạy trên đa nền tảng như Windows, Mac và Linux.
Description: 79 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84743
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.