Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8479
Title: Giải pháp tường chắn đất cho đường dẫn hầm giao thông cơ giới khu vực Hà Nội
Authors: Nguyễn, Công Giang
Lê, Thị Nga
Nguyễn, Đức Nguôn
Keywords: Tường chắn
Hầm giao thông đô thị
Kết cấu dạng chữ U có hệ chống ngang
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.78-81
Abstract: Bài báo trình bày một số nguyên tắc thiết kế tường chắn và phương án lựa chọn kết cấu tường chắn phần đường dẫn của hầm giao thông đô thị, cụ thể là phương án lựa chọn sơ đồ tính toán tường chắn kết hợp với chiếu sáng, thoát nước cho đường hầm. Kết quả nghiên cứu cho thấy lựa chọn sử dụng tường chắn dạng chữ U có hệ chống ngang cho phép giảm nhẹ, làm mỏng được kết cấu tường chắn. Điều này đem đến nhiều lợi ích về mặt kinh tế mà vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, giúp tăng hiệu quả sử dụng đường hầm, tăng độ an toàn cho xe cộ ra vào đường hầm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8479
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.