Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8480
Title: Ứng dụng phương pháp khối lượng phân bố khảo sát dao động của khung phẳng
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Tần số riêng
Khối lượng phân bố
SAP2000
Khung phẳng
Chuyển vị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 600 .- Tr.23-28
Abstract: Bài báo khảo sát một số bài toán phân tích số để kiểm chứng tính chính xác và sự hiệu quả của phương pháp khối lượng phân bố, cũng như tính đúng đắn của chương trình đã viết bằng ngôn ngữ Matlab. Tám tần số riêng đầu tiên của mỗi bài toán hệ khung phẳng sẽ được tính toán; bên cạnh đó chương trình còn vẽ dạng dao động, khảo sát chuyển vị của khung dưới tác động của lực điều hòa và so sánh với kết quả được tính bằng phương pháp phần tử hữu hạn, sử dụng SAP2000 của CSI Inc và một số kết quả của các tác giả khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8480
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.