Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85019
Nhan đề: HỆ THỐNG GỢI Ý THỨC ĂN NHANH
Nhan đề khác: ONLINE FAST-FOOD RECOMMENDER SYSTEM
Tác giả: Nguyễn, Thái Nghe
Nguyễn, Hải Đăng
Từ khoá: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Ngày nay, hệ thống thông tin quản lý đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đời sống của xã hội bao gồm các ngành nghề kinh doanh. Như chúng ta đều có thể cảm nhận được, công nghệ đang và sẽ tạo ảnh hưởng to lớn lên tất cả các ngành và lĩnh vực đời sống. Sự bùng nổ thương mại điện tử cũng đã đi sâu vào lĩnh vực đồ ăn, thức uống. Hầu hết các giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực thức ăn đồ uống được thực hiện thông qua các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng. Bên cạnh đó, để tăng trải nghiệm của người dùng khi mua hàng, việc phát triển hệ thống gợi ý vào quá trình mua hàng là vô cùng cần thiết. Nên em quyết định chọn đề tài “Hệ thống gợi ý bán thức ăn nhanh”, với mong muốn giúp đáp ứng nhu mua bán món ăn, giúp người dùng có thể xem các thông tin của món ăn và gợi ý món ăn phù hợp. Trong bài luận văn này, em sẽ phát triển hệ thống quản lý bán thức ăn nhanh online bằng ngôn ngữ PHP, cơ sở dữ liệu MySQL và các công nghệ bao gồm HTML,CSS,… kết hợp với phương pháp gợi ý sử dụng kỹ thuật lọc cộng tác dựa trên sự đánh giá của người dùng đối với món ăn. Kết quả trả về, hệ thống đã gợi ý các món ăn mà người dùng có thể quan tâm, dự đoán điểm xếp hạng món ăn dựa trên xếp hạng trước đây của những người dùng khác. Từ đó, chọn ra món ăn để tích hợp vào phần gợi ý món ăn trên trang chi tiết món ăn.
Mô tả: 58 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85019
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.