Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8503
Title: Chính sách của Hàn Quốc đối với các Tổ chức phi chính phủ quốc tế
Authors: Nguyễn, Duy Lợi
Nguyễn, Thị Thúy Hồng
Keywords: NGO
INGO
Hàn Quốc
Quản trị dân chủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.34-40
Abstract: Các tổ chức dân sự mới hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) đã xuất hiện và mở rộng kể từ năm 1987 tại Hàn Quốc khi nước này thực hiện dân chủ hóa. Nhiều học giả lập luận rằng các INGO là những tác nhân chính tích cực góp phần vào cải cách và quản trị dân chủ ở Hàn Quốc. Với hơn 20.000 tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc, trong đó hơn 50% là các INGO, các tổ chức phi chính phủ có vai trò khá quan trọng ở Hàn Quốc. Bài viết này tập trung tìm hiểu chính sách của Chính phủ Hàn Quốc với các INGO.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8503
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.